2020.06.20.

Apostolok csel. 21,1–16

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.21.R%C3%9AF

Árral szemben úszni

Pál Jeruzsálembe tartó útján felkeresett testvéri közösségeket, akik a kapott jelek alapján le akarták beszélni útja folytatásáról. Azonban Pál tudta, hogy Isten indította erre, ezért nem volt hajlandó lemondani az útról.

Mindig jó meghallgatni mások tanácsát komoly döntéseink előtt, de végső soron mégis az imádkozás közben születő belső meggyőződés a fontosabb. 40 évvel ezelőtt az Úr nagyon egyértelműen szólt hozzám az Igén keresztül, hogy hagyjam ott a gáziparban végzett mérnöki munkámat, és menjek el teljes munkaidős evangelizátornak és énekesnek. Meghallgattam a barátaim és kollégáim tanácsait. A legtöbben azt mondták, hogy megőrültem: feladni egy biztos állást egy teljesen bizonytalanért? Azonban az időközben kialakult mély meggyőződésem azt diktálta, hogy ne figyeljek oda ezekre a tanácsokra, hanem Isten hívására hallgassak. Sok olyan dolog történt velem azóta, amik által az Úr megerősített abban, hogy akkor és ott jól döntöttem. Nem mondom, hogy mindig könnyű volt, de ma sincs kétségem az elhívásom felől. Ezért minden nap hálát adok az Úr Jézusnak és megköszönöm neki, hogy megadta nekem azt a kiváltságot, hogy a munkatársa lehetek az evangélium ügyének szolgálatában.

Ha az Úr a szívedre helyez valamit, ami nem hagy nyugodni, akkor bizony nagy eséllyel neked is az ár ellen kell úsznod, és nem a barátaid véleménye alapján döntened. De ez az ár nem túl nagy, ha cserébe Isten akaratával teljes egységben teljesítheted az Ő parancsait.

(Gus Eyre)

2020.06.19.

Apostolok csel. 20,17–38

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.20.R%C3%9AF

Utolsó buzdítások

Pál több, mint három éven át dolgozott Efezusban és környékén: gyülekezetet alapított és hirdette Krisztus útját mindenkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Azonban tudta, hogy az ott végzendő munka még nem ért véget, ezért még utoljára magához hívatta a gyülekezet véneit.

Efezusban évtizedeken át folyt bálványimádás és varázslás, ezért látta, hogy a gyülekezetnek még sok kísértéssel kell szembenéznie. Először emlékezteti őket, hogy a sok áskálódás ellenére milyen odaszánással szolgált köztük. Mindig az Istenhez való megtérést és az Úr Jézusban való hitet hirdette. Nekünk is ezt kell tennünk! Mivel tudta, hogy nagy nehézségek várják, fel akarta készíteni a vezetőket is mindazokra a megpróbáltatásokra, amelyeket az elkövetkezendő években el kell szenvedniük. Figyelmezteti őket, hogy dupla felelősségük van: gondot kell viselniük magukra és a „nyájra” is; ez tulajdonképpen Isten nyája, amelyet Krisztus drága vérén vásárolt meg. Elmondja, hogy a gyülekezeten kívülről és belülről jövő „farkasok” hogyan fogják majd kicsavarni a tanításait, ezzel eltérítve a híveket Jézus igazságától. Azt tanácsolja, járjanak nyitott szemmel, és viseljék a szívükön a hívek sorsát, ahogyan ő is tette. Végül a „kegyelem Igéjére” bízza őket, vagyis, hogy olvassák az Igét, higgyenek benne és erre buzdítsák a gyülekezetet is.

Tegyünk mi is így! Szabadon és örömmel buzdítsuk és bátorítsuk egymást arra, hogy Krisztus útján járjunk!  

(Gus Eyre)

2020.06.18.

Apostolok csel. 20,1–16

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.20.R%C3%9AF

Megint úton

„Magányos úton vagyok” – ez az első sora a dalnak, amit a helyi melegkonyhákra tett látogatásaim során énekelni szoktam az odajövő embereknek. Sokan beutazzák a fél világot, mégis úgy tűnik, mintha mégsem lettek volna sehol, vagy nem csináltak volna semmi olyat, ami értékes.

Milyen más Pál! Gyakran volt úton, de útjainak mindig konkrét célja volt és útitársai valójában munkatársai is voltak. Az azonos célok nagyon szoros kötelékeket és barátságokat hozhatnak létre, ez pedig elűzi a magányosságot, amelyet az evangélium munkájában élen járók sokszor éreznek. Egy igehirdető élete sosem unalmas – Pál élete jól példázza ezt. Egyik nap zavargás, másnap egy fiatalember álomba-, majd az ablakon kiesve egyenesen a halálba zuhan az emeleti ablakból. Pál rögtön cselekszik, mielőtt folytatná a hívek tanítását és buzdítását, odamegy az ifjúhoz és általa Isten visszahozza őt az életbe. Majd útnak indul – ezúttal gyalog. Így bizonyára több ideje volt imádkozni és összeszedni a gondolatait a következő összejövetel előtt.

Lehet, hogy mi nem vagyunk igehirdetők, de nekünk is elhívásunk van arra, hogy csendes kis hétköznapi életünkben a Mester ügyében járjunk nap, mint nap.

(Gus Eyre)

2020.06.17.

Apostolok csel. 19,30–40

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.19.R%C3%9AF

Látszik-e benned Jézus?

Az evangélium végül az engedelmesség területén intéz hozzánk kihívást.

Meglepő, hogy a lázongást végül egy nem hívő politikus csendesíti le. Általa menekülnek meg Pál útitársai a tömeg kezéből. És mivel érvel Efezus jegyzője? Hogy ezek az emberek nem rabolták ki a templomainkat, és nem beszéltek tiszteletlenül az isteneinkről. (Pál apostol valóban azt hirdette, hogy Jézus az igazi Isten, nem Artemisz, de sosem beszélt tiszteletlenül a hallgatóival, nem sértegette vagy becsmérelte őket.)

Nagyon fontos kérdést intéz ez hozzánk, keresztyénekhez. Mi vajon milyenek vagyunk mások szemében? Mit látnak, ha ránk, az életünkre, a tetteinkre néznek? Ki tudják-e mondani azt, amit ez a jegyző: tisztességes ember, nem csal, lehet adni a szavára, segítőkész, udvarias? Igen, Isten valóban nem ezekért fogad el és bocsát meg nekünk, hanem Jézus érdeméért. Ha azonban Isten kegyelmére válaszul nem vesszük komolyan, hogy Ő szent életre hív, hogy Ő azt akarja, hogy minden embert egyformán szeressünk és tiszteljünk, akkor lejáratjuk Őt, és az emberek jogosan fogják elutasítani Azt, Akit hirdetünk.

Idézd fel magadban napközben minél többször Jézus szavait: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

(Weiner Zoltán)

2020.06.16.

Apostolok csel. 19,21–29

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.19.R%C3%9AF

Mi van a szívedben?

Életünk második területe, ami ellen az evangélium kihívást intéz, a pénz és a presztízs.

Pál apostol két éven keresztül hirdette az evangéliumot Efezusban – munkáján felül, a szabadidejében. Ettől azonban Demeter, az ötvös veszélyeztetve érezte magát.

Efezusban volt ugyanis a világ hét csodájának egyike, Artemisz temploma. Az emberek messze földről is a csodájára jártak. És ha már eljöttek, jó turistához híven vittek magukkal haza egy kis ezüst Artemisz-templomocskát, szuvenírt a családnak. Demeter úgy érezte, hogy azzal, hogy Pál apostol azt hirdette, hogy nem Artemisz, hanem Jézus az igazi Isten, tönkreteszi jövedelmező bizniszét. Ráadásul ez az efezusi lokálpatriótákat is sértette, akik Demeter beszédére intelligens, felnőtt ember módjára kivonultak, hogy két órán át kántálják: „Nagy az efezusi Artemisz!”

Te hogyan reagálsz, ha valami veszélyezteti a zsebpénzedet vagy az önérzetedet? Összeomlasz? Kétségbeesel? Féktelen haragra gerjedsz? Ha igen, az azt jelzi, hogy ez a két dolog van a szíved közepén Isten helyett. Mert ha Isten van a szíved közepén, tudod, hogy Ő azt ígérte, gondoskodik rólad (Mt 6,31–32), és azt mondta, hogy mindenki véleményénél fontosabb az, amit Ő gondol rólad (1Kor 4,3–4).

(Weiner Zoltán)

2020.06.15.

Apostolok csel. 19,11–20

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.19.R%C3%9AF

Használ vagy használod?

Pál apostol efezusi tartózkodásából azt látjuk, hogy az evangélium életünk három területe ellen intéz kihívást.

Az első az okkultizmus területe. Szkéva főpap fiai Jézus nevét szinte babonás módon próbálják felhasználni ördögűzéseikhez. Felmerül a kérdés, hogy miben különbözik ez attól, hogy Pál ruháit ugyanígy, szinte babonás módon hordozták körbe, és attól emberek gyógyultak meg és szabadultak meg ördögöktől. A különbség óriási: Szkéva főpap fiai megpróbálták felhasználni Jézust saját mesterkedéseikhez, miközben Jézusról vajmi keveset tudtak, és még kevésbé akartak engedelmeskedni neki. Pál apostol ismerte Jézust, Neki adta az egész életét, alárendelte magát neki, ezért Isten vitte véghez a csodákat általa (11. v.).

Az efezusiak bűne ma is él. Ma is sokan próbálják Istent felhasználni varázslatokhoz, szellemidézésre, jövendőmondáshoz, miközben Ő mindezt határozottan megtiltotta (5Móz 18,9–14). Ha megadod magad Neki, csodákat munkál általad. Ha megpróbálod saját céljaidra felhasználni Őt, pórul fogsz járni. Ha valaha is megpróbálkoztál varázslással vagy hasonlóval, a legjobb, ha bűnbánattal Isten elé állsz, és határozottan megtagadod minden ilyen kapcsolatodat (18–19. v.).

(Weiner Zoltán)

2020.06.14.

Zsoltárok 132

https://www.bible.com/hu/bible/920/PSA.132.R%C3%9AF

Ígérget vagy ígéret?

Mindnyájunk életében fontos szerepet játszanak az ígéretek. „Holnap háromkor találkozunk!” Ha elhangzik ez az ígéret, akkor e szerint alakítjuk a napirendünket. A buszmenetrend is egyfajta ígéret. Számítunk rá, és ha késik, fel vagyunk háborodva (jogosan). Az esküvőn is ígéret hangzik el. Komoly, életre szóló. Sajnos mi, emberek sokszor csak ígérgetünk, aztán nem vesszük komolyan. Lemondjuk, „Á, azt nem úgy értettem…”

Isten ígéretei nem ilyenek. „..amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni.” (Róm 4,21) Isten megígérte Dávidnak, hogy utódjai ülnek Isten országának trónján mindvégig, és hogy mindezt a Sionon fogják tenni. (Ha érdekel az a történet, amire a zsoltár utal, olvasd el 2Sám 6–7. fejezetét!) Júdában egészen a fogságig valóban Dávid leszármazottjai uralkodtak. Azután majd’ egy évezreddel később Jézus Krisztus, aki szintén Dávid utódja volt, szintén a Sion hegyén, Jeruzsálemben, egy kereszten végezte el azt a küldetést, amitől örökkévaló királyunk lett.

Istennek ma is vannak neked szóló ígéretei. Tele van velük a Biblia. (Pl. Zsolt 145,28; Ézs 43,2; Mt 10,20; Fil 1,6; 1Jn 1,9.) Ismered őket? Fontosak neked? Számolsz velük? Tanulj ma meg egyet, vésd a szívedbe, hogy eszedbe jusson, amikor szükséged lesz rá!

(Weiner Zoltán)

2020.06.13.

Apostolok csel. 19,1–10

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.19.R%C3%9AF

A Szentlélekről

Valaki azt mondta, csak kevés embert ismer, akiről sugárzik a hit békessége. Azt mondta róluk, hogy az különbözteti meg őket a többi templomba járó embertől, hogy ők nem hisznek Istenben, hanem Isten él bennük. Egyszerű megfogalmazás, de nagyon kifejező. Nem csak tárgya a hitüknek Isten, meg amit hozzá kapcsolnak (hogyan kell élni, ha Őt szeretném követni), hanem mély, életüket meghatározó kapcsolat van köztük és az Atya között.

A mai szakaszban folytatódik a tegnapi téma.

Létezik-e Szentlélek nélküli megtérés? Illetve mit ad hozzá hitünkhöz Krisztus Lelke? Pál kérdéséből kiderül, hogy ő hívőknek titulálja az efezusi tanítványokat. Pedig az apostol nem szokott jó modorból valótlan dolgokat mondani. Tehát a hit, az üdvösség valóban kizárólag Krisztus megváltó tettén nyugszik. Elhiszem-e, hogy amit Jézus tett, az elég ahhoz, hogy az Atya elfogadjon s gyermeke legyek? Ahhoz viszont, hogy a hitnek ereje legyen – pl. a bizonyságtételre -, szükség van a Szentlélekre.

Gondolkozz ma ezen: csak hiszek Istenben, vagy Lelke által Ő bennem él, meghatároz? Krisztus Lelke, jöjj légy Úr a szívemben!

(Tar Zoltán)

2020.06.12.

Apostolok csel. 18,23–28

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.18.R%C3%9AF

Tudás+bizalom

Amikor konfirmáltam, választanom kellett egy kérdés-feleletet a Heidelbergi Káté hitvallásából. Nézegettem (13 évesen), ráakadtam a 21. kérdésre: Mi az igaz hit? Gondoltam, ez elég lényegre törő… A válasz nem volt se túl hosszú, se túl rövid, így ez lett a vizsgakérdésem.

Mi tehát a keresztyén hit? „Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.”

A mai szakasz bizonyos értelemben a holnapi előszele. Szó van itt egy Apollós nevű zsidó emberről, aki tanítást kapott az Úr útjáról, de még csak János keresztségét ismerte. Hitünk összetettségét adja elénk ez az ember. Ismerete volt Apollósnak, Szentlélek általi bizalma még nem. Fontos része hitednek, amivel a „mit hiszel” kérdésre válaszolsz. De az is nagyon fontos, hogy ki által hiszel? Akkor válik személyessé a hit, ha nem csak elméleti lehetőségként tartod számon a bűnbocsánatot, örök életet, hanem Krisztus Lelke által személyes életed ajándékaként éled meg.

(Tar Zoltán)

2020.06.11.

Apostolok csel. 18,12–22

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.18.R%C3%9AF

Lincs-hangulat

Talán furcsa, hogy a Bibliában többször is olyan erős indulatokról számol be a szerző (itt: Lukács), ami lincselésbe torkollik. Így, történetként olvasva, ami valahol távol, réges-régen esett meg, nem tűnik olyan keménynek, de ha beleképzelem magam az akkori, ottani emberek helyébe, akkor elég brutális. Ezekben a történetekben nem egy pofonról van szó, hanem arról, hogy gyilkos indulattal esnek neki valakinek – hol Pálnak, hol másnak. Itt épp egy zsinagógai elöljárónak.

Könnyen kijön az emberből az állat. Ha fizikailag nem is esünk ma egymásnak, de szavakkal nagyon durván meg tudjuk bántani egymást. Figyelj önmagadra! Hogyan reagálsz arra, amikor neked esnek, vagy amikor benned megy föl a pumpa? Lehet, hogy még a hitbeli meggyőződésedhez is köze van annak, amikor valaki mást beoltasz? Jézus nyájas és szelíd. Ő a szelídség Lelkét adja. Ezért ha Vele jársz, a békesség és a szelídség hangján fogsz szólni és cselekedni.

Imádkozz azért, hogy akár a csoportnyomással szemben is meg tudd élni szabadon szereteted és higgadtságod!

(Tar Zoltán)