Érted is, amit olvasol? – Konferencia a bibliaolvasási szokásokról

Bevezető áhítat (Bozsoki-Sólyom Pál teológus, KRE-HTK senior)

„Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa és megkérdezte tőle: „Érted is, amit olvasol?” Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?…” (ApCsel 8,30-31)

Miért nehéz bibliaolvasásra fiatalon elköteleződni? – Ablonczy Áron (MRE Zsinati Ifjúsági Osztály, Ifjúságépítők)

„Minden második fiatal hetente többször olvas Bibliát, egyre többen az applikációkon is. A sokféle interaktív és közösségi biblia App mégsem oldja meg azt a komplex kérdést, hogy miért nehéz fiatalon elköteleződni a bibliaolvasásra. A korosztályi sajátosságok megisme¬rése és jó gyakorlatok megismerése viszont segíthet abban, hogy e téren is tanítványozzuk a fiatalokat.”

Az előadás ppt anyaga pdf-ben ITT érhető el!

Az olvasás megszerettetésén keresztül vezet az út a Biblia megszeretéséhez  – Szűcs Sándor (ApCsel 29 Szolgálat)

„A mai fiatalok nem azért nem olvassák a Bibliát, mert nem érdekli őket a Biblia, hanem mert egyáltalán nem olvasnak semmit. Mert 21 éves korukra 20.000 órát töltenek különböző képernyők előtt. A meg nem ismert dolgok hiánya nem fáj nekik – és már van két olyan generációnk, amelynek tagjai még nem ismerték meg az elmélyült olvasás élményét. Nem tudják, hogy ez milyen hatással van az egész életükre. A Biblia jó eszköz az olvasás meg­szerettetésére, és az olvasás megszerettetése jó eszköz a Biblia megismerésére. Az olvasás, mint kultúrmisszió így válhat a krisztusi misszió eszközévé.”

Hogyan olvasod? – dr. Fabiny Tibor (KRE Hermeneutikai Intézet)

„A Károli Gáspár Református Egyetem Egyesített Bibliaolvasó Kutatócsoportjának 2018-ban indult munkáját az a szándék motiválta, hogy lehetőséget adjon egymás értelmező közösségei olvasási szokásainak megismerésére, a Biblia lehetséges „együtt” olvasására az online térben a digitális terek összekapcsolása által. Az egymásra való figyelés így virtuális közösségeket hozhat létre. Az Egyesített Bibliaolvasó (EBO) egy ilyen felület.”

Az előadás anyagát ITT lehet megnézni!

A Túlélőkészlet a Biblia olvasásához könyv bemutatása – dr. Pecsuk Ottó (Magyar Bibliatársulat, KRE-HTK)

„Túlélőkészlet a Biblia olvasásához kiadványunk azonosítja azokat a nehézségeket, ame­lyekkel a bibliaolvasás során korunk fiataljának szembe kell néznie, és ebben a kiadványunk milyen segítségeket adhat ezek leküzdéséhez.”

Az ut-on.hu bibliaolvasó kalauz bemutatása – Győrffy Eszter (Szentírás Szövetség)

„A Szentírás Szövetség ut-on.hu néven honlapot inditott. Elsődleges célja, hogy a 14-25 év közötti korosztályt segítse a rendszeres és értő bibliaolvasás kialakításában. Szeretnénk, ha honlap is eszköz lehetne közösségformálásban, olyan módon, hogy a kapcsolódó tartalmak, mint az Útkeresők vagy az Útitársak kisebb közösségeket hoznának létre, vagy erősíthetnénk a helyi ifi­ket.”

Az Úton előadás ppt-i ITT találhatók!

Hogyan legyünk Fülöppé? – hogyan segíthetjük a fiatalokat az értő bibliaolvasásban? – Kerekasztal beszélgetés: Ablonczy Áron, dr. Pecsuk Ottó, Győrffy Eszter, Szűcs Sándor