2021.06.19.

Abdiás 1-16

Mint a testvérek

"Mint testvérek, úgy szeretik egymást" - szokták néha mondani. De ez sajnos nem mindig pozitív. Van úgy, hogy a testvér szeretete ellenségeskedéssé, sõt, akár gyûlöletté is változik.

Hasonlóan alakult Izráel és Edom királyságának a kapcsolata is. A feszültség már a két alapító testvér vetélkedésével elkezdõdik (1Móz 27-28). Jákob, a csaló és a "vörös" Ézsau, akit csak a földi szükségletei érdekeltek, Isten (áldása) nem. Amikor Jákob visszatér számûzetésébõl, áldozatokat hoz azért, hogy testvérével való kapcsolata helyreálljon. Mégis fennmaradhatott a nemzetségalapítók vetélkedése utódaikban, mert azt olvassuk, hogy Isten megbünteti Edomot és elveszi tõlük a királyságot. Miért? Mert Júda bukása idején Edom nem segített nekik, hanem a pusztítóikhoz csatlakozott.

Talán bennünk is vannak ilyen érzések a testvéreink iránt. Irigység, közöny, szeretetlenség. Talán olyan (akár hívõ) testvéreink is vannak, akiket nem tudunk szeretni. Bízzuk rá magunkat ebben is Istenre. Ha a testvérünket nem is, a mi szíveinket mindig kész átformálni.