2021.01.23.

2Péter 1,12-21

Szemtanúk beszámolói

Tizenéves koromban mindenféle vallásban kerestem Istent, sokféle vallást megvizsgáltam. Az Újszövetség kiemelkedett számomra, ahogy összehasonlítottam más vallások különbözõ könyveivel, mégpedig azáltal, hogy egy jó részét több különbözõ szemtanú írta le, olyan emberek, akik valóban látták Jézust, illetve olyanok, akik jelen voltak az elsõ gyülekezetek megalakulásakor.

Ebben az igeszakaszban Péter fontos igazságokat szeretne továbbadni, mielõtt meghal. Emlékeztet minket arra, hogy õ ott volt Jézussal a hegyen, ahol tisztán hallhatta Isten hangját, amint kinyilatkoztatta Jézus isteni fenségét. Számos ószövetségi prófécia beteljesült Jézusban, s most rendelkezésünkre áll a teljes Szentírás, így ahogy Péter mondja a 19. versben, jól tesszük, ha figyelünk rá.

Az én esetemre visszatérve, mióta megértettem, hogy a Biblia igaz, elkezdtem azt rendszeresen olvasni, és megtapasztaltam, hogy Isten sokat formált rajtam. Mivel rendelkezésünkre áll Isten teljes Igéje, olvassuk gyakran, s figyeljünk nyitott szívvel, hogy Isten vajon mit szól hozzánk ezen keresztül.