NYELVI NAPKÖZIS BIBLIA TÁBOROK GYEREKEKNEK


Monor1A tábor célja:

Nyári napközis táborainkban Isten Igéje van a középpontban. Szívügyünk, hogy a 7-13 éves korosztály megismerje a Szentírást, és általa magát a Biblia Urát. Emellett azonban az is célunk, hogy a gyerekek megszeressék, és anyanyelvi önkéntesek segítségével fejleszthessék nyelvtudásukat. Mivel a táborok napközis jellegűek, a dolgozó szülőknek is segítséget jelenthetnek a nyári vakáció idején.

A táborokat mindig a helyi gyülekezetekkel közösen szervezzük, ezzel is támogatva az ott folyó munkát, s azzal a reménységgel, hogy a táborban résztvevő gyerekek – ha korábban nem is tartoztak a gyülekezethez – beépülnek abba, akár családjukkal együtt. (Ez a reménységünk már eddig is több ízben beteljesedett!)

Jellemzők:

A program 7-13 éves gyermekeknek szól. Ennél kisebbek még nehezen tudnák követni a feladatokat.

A tábor 30-40 gyermekkel működik a leghatékonyabban (kis létszámú gyülekezetek esetén ez kezdetben kevesebb is lehet). A tábort legalább 18, legfeljebb 50 gyermekkel tudjuk megvalósítani.

Program:

A program 5 napra szól, hétfőtől péntekig minden nap reggel 8-tól délután 4-ig (esetleg 9-től 5-ig).  A 7-13 éves korosztály igényeinek megfelelően a program igen játékos, változatos:

• Délelőtt:11813465_437433836445001_8823919949457607664_n

Reggeli torna

Ének tanulás

Bibliai tanítás – a nap hangsúlyos része, egy bibliai történet feldolgozása játékos, könnyen érthető formában, aranymondás tanítással, tolmácsolással.

Ének tanulás

Kiscsoportos beszélgetés a bibliai történet üzenetéről

Nyelvóra (csoportokban, tudásszint szerint)

JátékDSCN2939

Délután:

Játék, sport

Kézműves foglalkozás

“A Nap Kihívása” – pontgyűjtő verseny, sorversenyek

Bizonyságtétel

“Quizjáték” – Játékos, rejtvényes átismétlése a napi bibliai történetnek.

A tábor utolsó napján, péntek délután a szülőket is meghívjuk a záró alkalomra.

Amit a Szentírás Szövetség biztosít:

 • Ötnapos programot biztosít
 • Gondoskodik a programmal szolgáló vezetőkről: külföldi és magyar önkénteseket toboroz és felkészíti őket (Ez, egy 30 fős gyermeksereg esetén, 2-3 anyanyelvi segítőt jelent, és ugyanennyi magyar segítőt, illetve 1 táborvezetőt, akik a tolmácsolás feladatát ellátják, és részt vesznek a program lebonyolításában.)
 • Gondoskodik a szükséges szemléltető- és segédeszközökről, valamint a gyerekeknek kiosztott díjakról és ajándékokról.

Ami a helyi gyülekezet/iskola feladata:

 • Meghirdeti a tábort a gyülekezetben, ill. annak területén lévő iskolákban.
 • Elvégzi a megfelelő előkészületeket, beszedi a részvételi díjakat a Szentírás Szövetséggel való megegyezés alapján,
 • megszervezi a gyermekek étkezését, az étkezések alatt biztosítja a gyerekek felügyeletét
 • gondoskodik megfelelő helyszínről a programokhoz.
 • Biztosítja a szolgálók szállását és étkezését a tábor ideje alatt (vasárnap estétől péntek estig)
 • Kialakítja a gyülekezeti szolgálókból álló csoportot, akik a gyerekek tízóraiját, uzsonnáját elkészítik, illetve az ebédnél segítenek.
 • Lehetőség szerint helyi hitoktatót /ifiseket /pedagógusokat toboroz a program lebonyolításához, akik ismerik a gyerekeket, a helyi adottságokat.

A tábor költségei:

1. A Szentírás Szövetség felé fizetendő részvételi díj 2023. nyarán: 13.500 Ft/fő.

Ez tartalmazza a program kidolgozását,  kézműves anyagokat, szemléltető eszközöket, egyéb tábori eszközöket, a gyerekek ajándékait illetve részarányosan az alapítvány fennmaradási költségeit. Táborainkat azért tudjuk az egyéb nyelvi táboroknál jóval alacsonyabb áron megszervezni, mivel a külföldről érkező segítők szolgálatból, önkéntesként vállalják a munkát, és ideutazásuk költségeit is maguk fedezik. Alapítványunk minden évben indít adományozó kampányt, hogy olyan gyerekek is részt vehessenek, akik a részvételi díjat nem tudnák megfizetni.

2. Ellátás költségei:

A gyülekezet/ iskola gondoskodik az ellátás megszervezéséről.  Kb. 4500 -5000 Ft/fő-ből fedezhető az ötnapi étkezés, de ez mindenhol eltérő. A helyi adottságoknak megfelelően annyi pénzt gyűjtsenek be a gyerekektől, amelyből fedezni tudják az alábbiakat:

 • gyermekek ill. a külföldi és magyar segítők ebédje
 • gyermekek ill. a segítők tízóraija, uzsonnája napközben (javaslatok: lekváros kenyér, májkrémes kenyér paprikával, gyümölcs, hideg tea)
 • segítők reggelije (hétfőtől péntekig)
 • segítők vacsorája (vasárnaptól csütörtökig, esetenként péntekig)

Választható nyelvek: 

angol és német

További információk:

Ha további kérdései vannak napközis gyermektáborainkkal kapcsolatban, örömmel adunk felvilágosítást az alábbi címen:

Daxner Tamás
Szentírás Szövetség
1091 Budapest, Kálvin tér 8.
E-mail: taborok@szentirasszovetseg.net