2020.06.10.

Apostolok csel. 18,1–11

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.18.R%C3%9AF

Mi lesz velem?

Új helyre költözni, új iskolába, osztályba kerülni egyszerre izgalmas és bizonytalan, talán még rémisztő is. Elfogadnak-e? Lesznek-e majd az új helyen is barátaim, lesz-e esetleg olyan keresztyén, akivel szoros, testvéri viszonyba kerülhetek?

Pál szolgálatában másfél év soknak tekinthető egy helyen. Korinthusban ennyit volt, aminek oka Isten megelőző ígérete: „Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok…” Ha nyáron, vagy ősztől valami újba kezdesz, más környezetben, mások között leszel, akkor vedd magadra ezt a bátorítást! Talán az új helyen is vár majd valaki, aki testvéred a hitben, vagy valaki, akit rád bízott az Úr, hogy Hozzá vezesd! Milyen jó úgy menni egy táborba, egy új helyre, hogy tudhatod: Jézus már járt ott és most „odavezet” téged.

Igaz ez lelki értelemben is. Ő mindent megkapott már kísértésben, gúnyolódásban, szenvedésben, amin nekünk valaha keresztül kell majd mennünk.

Mi lesz veled? Szerető Mennyei Atyád gondoskodni fog rólad, barátokat, segítőket, testvéreket ad társul, és jelenlétével biztonságot ad!

Köszönöm Uram, hogy nyaramat, iskolámat, pályámat, társamat mind elkészítetted!

(Tar Zoltán)

2020.06.09.

Apostolok csel. 17,16–34

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.17.R%C3%9AF

Háborog-e a lelked?

Az ókori Athén a kultúra, a műveltség, a szórakozás és a jólét városa volt. Pál hasonlóan érezhette magát, mint amikor manapság egy-egy nyugati nagyvárosban sétálgat az ember. Pezseg és vibrál az élet, villóznak a fények, a lehetőségek garmadája veszi körül a járókelőt. Pál lelke mégis háborog –, de vajon miért?

Vajon megtért hívőként prűd és önigaz módon meg kell vetnie ezt a bűnös várost? Le kell néznie azokat, akik testi szenvedélyeiknek hódolnak, s világi örömöket hajszolnak? Nem, nem ezt teszi, mert nem is ilyen a valódi keresztyén élet! Háborog a lelke, mert látja az athéniak bálványait. Rengeteg mindent tudnak és ismernek, magasan fejlett a művészetük és a tudományuk, de az „ismeretlen Istent” (23. v.), az egyetlent, az igazit, minden tudás és földi jó forrását valóban nem ismerik! Szellemi csörték és testi gyönyörök világában élnek, de igazi örömük, békességük és reménységük nincsen. A bűnbocsánatról és az örök életről fogalmuk sincsen!

Pál sajnálja, de nem nézi le őket, háborog a lelke miattuk, de csupán azért, hogy valami módon megismertesse velük az Életet. Ő tudja, s tudjuk, valljuk mi is, hogy az Úr Jézus abszolút hitelesen vallotta önmagáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14,6)

(Somogyi László)

2020.06.08.

Apostolok csel. 17,1–15

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.17.R%C3%9AF

A mélység és a felszín

Érdekel a dolgok mélysége? Sokan megelégszenek a felszínnel, azzal, ami látnak, ami könnyen felfedezhető, megérthető és megemészthető. Pedig az igazi kincsek, titkok és összefüggések a mélységben tárulnak fel!

A béreai gyülekezet tagjai többre vágytak: nem csupán megismerni egy-két keresztyén alapigazságot, megragadni, hogy Jézus hatalmasabb, mint bárki, akit eddig megismerhettek, elhinni, hogy aki Őbenne hisz, annak örök élete van. Vágytak mélyebben megismerni Őt, megérteni, hogy miért kellett ilyen szörnyű kínhalállal meghalnia, s vajon miért engedte ezt a Mindenható Isten. Csakugyan Jézusban teljesedett be egy sereg ószövetségi prófécia? Tényleg Ő a megígért Messiás, sőt, az Isten Fia? De akkor hogyan juthatott el a golgotai keresztre? Nem csupán az érdekelte őket, hogy miért van szenvedés, hanem hogy a Megváltónak miért kellett szenvednie!

Érdekel-e, kedves Olvasóm, a bűnöd mélysége? S hogy Isten kegyelme és szeretete irántad még mélységesebb? Érdekel-e, hogy a keresztyénség az öröm vallása, s nem egy tilalomfaerdő ellenszenves világa? Tudod-e, hogy a béreaiakhoz hasonlóan te is kutathatod Isten Igéjét, amely egyre jobban meg fog nyílni előtted? Erre áll csak igazán, amit Urunk így ígért meg: „Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik!” (Mt 7,8)

(Somogyi László)

2020.06.07.

Zsoltárok 145

https://www.bible.com/hu/bible/920/PSA.145.R%C3%9AF

Mennyit ér, ami könnyen jön?

Manapság megszoktuk, hogy könnyen teljesülnek a kívánságaink: néhány gombnyomás, egy-két klikkelés és indul a megrendelés, a játék, a szolgáltatás, vagy akár egy új kapcsolat. De vajon hova vezet mindez? Netán oda, hogy a küzdelem nélküli kiszolgálás természetessé válik? S közben talán Isten is egy sajátos „szolgáltatóvá” zsugorodik a szemünkben, aki igazán gyorsabban is reagálhatna a kéréseinkre… 

Dávid király még tudta, hogy amikor imádkozik, a világmindenség Tervezőjével van dolga, és tisztában volt vele, mekkora kiváltság és áldott lehetőség, hogy a Teremtőjével beszélgethet! S az is világos volt számára, hogy nem egy könnyen jött lehetőséggel gazdagodott, amikor megismerte az Alkotót, ezért nem is állhat elé hetykén és elvárásokkal teli szívvel. Tudta és tapasztalta, hogy „közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” (18. v.)

Imádkoztál-e már térden állva? Nem, nem kötelező a térdelés, de valamit jelez: azt, hogy nekünk nem jár az Isten barátsága, s nem könnyedén juthatott hozzá a bűneset utáni emberiség! A Fiú önfeláldozására, fájdalmas és teljes odaszánására, bűntörlő halálára volt szükség. Próbáld ki: térdelj le és imádd a téged mélységesen szerető, hatalmas Istent! Lassan, odafigyelve imádkozd el a 145. zsoltárt! …

(Somogyi László)

2020.06.06.

Apostolok csel. 16,25–40

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.16.R%C3%9AF

Isten vezetése alatt

Ha volt eset, amikor Pálék homlokegyenest szembe mentek az emberi alaptermészettel, akkor ez az volt.

Elítéltként nem dühöngtek a méltánytalan bánásmód miatt, nem hangoztatták a maguk ártatlanságát, mint mások, hanem Istent dicsérték egész éjjel, az egész napi hercehurca után. Amikor kinyíltak a rácsok, nem futottak el, sőt, a többieket is benntartották. Nem utálták a keménykezű börtönőrt, se a díszes famíliáját, hanem megosztották velük az evangéliumot. Amikor szabadon elmehettek volna, ők tüntetőleg visszaültek a cellába, és várták, hogy hivatalos úton kapjanak eltávozást. Hallották a felszólítást, hogy hagyják el a várost, ők először mégis visszamentek Lídiáékhoz, bátorítani a testvéreket.

Pál és Szilász nem két rettenthetetlen vadnyugati hős volt, aki dacból se azt teszi, ami elvárható. Egyszerűen csak kizártak minden önző hangot, és egyedül Isten vezetésére bízták magukat. Arra az Istenre, aki nem fonaldarabkákat lát maga előtt, hanem a teljes szőttest.

Vannak helyzetek, amikor nagyon nehéz kizárni az emberi tényezőket, megfékezni az indulatokat, vagy elfeledkezni az önös érdekekről. Sokszor nem is sikerül teljességében. Amikor viszont igen, akkor hatalmas csodákat élhet át az ember.

(Olasz Tímea)

2020.06.05.

Apostolok csel. 16,11–24

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.16.R%C3%9AF

Könnyű eset, nehéz eset

Pálék Filippibe érve első körben csendes folyópartra kerültek, imádkozó asszonyok közé, akik fogékonyak voltak az Igére. Csak ki kellett nyitniuk a szájukat, és lett megtérő is, gyülekezeti terem is.

Következő körben egy jövendőmondó szolgálólányt kaptak ki, aki mindenütt a nyomukban járt, és akit túl kell kiabálniuk, ha szólni akartak. Ide már erőteljesebb lelki hatás kellett. Ráadásul a történet nem is ér itt véget. Óriási botrány kerekedett a szabadításból, majd bírósági ügy, testi fenyítés és börtön.

A kettő közül melyik út volt áldottabb? Ha mi lennénk ebben a helyzetben, valószínűleg úgy gondolnánk, hogy az első. Ezen a második úton nem volt áldás, csak fájdalmat hozott mindenkinek. Egy kalodában rostokolva, testi-lelki fájdalmak között jajongva könnyen kétségbe eshet az ember, keresve, hogy vajon hol hibázta el.

De nem így Pálék! Ők tudták: nem feltétlenül az az áldottabb helyzet, ami simán megy. És nem egyértelműen mellényúlás az, ami döcögős, fájdalmas történéseket generál.

Van rövidebb út, van hosszabb.

Mindkettő lehet áldott. A hosszabb út végén talán több a mesélnivaló…

(Olasz Tímea)

2020.06.04.

Apostolok csel. 16,1–10

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.16.R%C3%9AF

Stop!

Milyen már az, amikor Isten Lelke nem engedi, hogy hirdessék az Igét! Hát nem az a cél, hogy terjedjen az evangélium és az emberek megmeneküljenek a kárhozattól?

Isten nem a káosz ura. Az Ő tervében mindennek megvan a maga helye, ideje és módja. Valamikor evangélium folyik a csapból is, máskor meg hónapokig csend van. Engedelmesség és türelem – ez a két erény nagyon fontos a szolgálatban. Isten, a végtelen bölcsességű Magvető, sokszor a háttérben munkálkodik, így készíti elő a terepet az Ige befogadására. A magvakat lehet szórni útra, kövek vagy tövisek közé is akár, de a kis palántákat megfelelő körültekintéssel kell a helyükre tenni, egyébként megsérülnek.

„Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.” (Péld 25,11)

Jó, ha Isten emberei megértik az idők jeleit, és nem okoskodnak ott, ahol épp meghallgatni kellene, és nem nyomulnak ott, ahol még nincsen kész a lélek az Ige befogadására.

Van, amikor a legmegfelelőbb imádságunk az, hogy „Istenem, fonj körül atyai karjaiddal, és tedd a kezedet a számra!”

(Olasz Tímea)

2020.06.03.

Apostolok csel. 15,36–41

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.15.R%C3%9AF

Hogy megy a sorod?

A győztes harc után Pál kíváncsi lett, hogy mi a helyzet a többi városban, ahol gyülekezeteket hagytak maguk mögött. Hogy alakul az életük? Milyen támadásaik vannak? Miben szorulnak segítségre?

Meglepően frissítő tud lenni egy-egy testvéri beszélgetés. Amikor ott ülsz a másikkal szemben, követed az arckifejezéseit, meghallod a csendjeit, és az ő szemében is látod az érdeklődést. Amikor odaszánod az időt egy emberre, egy társaságra, és belépsz a látszat-függöny mögé. Amikor az együtt töltött idő alatt új látószögek kerülnek elő, feltöltődnek a kiürült tankok.

Az ember a kapcsolataiban él. A hívő ember pedig azokban növekszik is. Gondold most végig az ismerőseid listáját! Ki az, akivel régen ültél már le egy jó filmet megnézni vagy elfogyasztani egy vacsorát? Ki az, aki valamikor fontos volt számodra, de már nagyon rég nem tudsz róla semmit? Vajon hogy néz ki most a lakása, a munkahelye, kikkel veszi körül magát?  Egy telefonhívás vagy egy üzenet is nagyon jól tud esni, a személyes beszélgetésnél és egy spontán imaközösségnél azonban nincs jobb.

Lépj hát ki a kis csigaházadból, látogasd körbe az ismerőseidet, és szembe találod magad az élettel!

(Olasz Tímea)

2020.06.02.

Apostolok csel. 15,22–35

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.15.R%C3%9AF

A szükséges teher

Teher és szükség – érzed az ellentmondást a két szóban? Hiszen mi, pont, hogy a tehermentesség felé törekszünk! Az alapelv az, hogy minél kevesebb ráfordítással minél többet nyerjünk. Hiszen teher nélkül is nőnek pálmák, és van termés fájdalom nélkül.

Valóban van, de milyen? És vajon miért akarnak az emberek műbalhékkal vinni színt a halálra unt életükbe?  Mire valók az agyament, haszon nélküli kihívások?

„Jó, ha a férfi már ifjúkorában igát hordoz.” (JSir 3,27)

Igenis kellenek a terhek, amelyek megedzenek. Kellenek a nehézségek, amik jelzik, hol tartunk. Kellenek böjtök, lemondások, amik leleplezik, hogy mekkora úr tud lenni a test. Kellenek a megoldhatatlan helyzetek, amelyek bemutatják Isten kegyelmét és hatalmát.

Kell az odaszánásunk, a kitartásunk, az áldozatunk. Nem az örökélet ára ez, hanem a növekedésé.

Amit azonban érdemes szem előtt tartani: személyi edző nélkül könnyen fut bele sérülésbe az ember. Ne a magad esze szerint próbálj hősködni, hanem Isten szavát kövesd! Őrizkedj, amitől kell, és legyél egészségben!

(Olasz Tímea)

2020.06.01. Pünkösd

Zsoltárok 150

https://www.bible.com/hu/bible/920/PSA.150.R%C3%9AF

Dicsérjétek bárhogy!

Mi folyik itt? Egy hatalmas nagy ünneplés földön és égen, énekszóval, beszéddel, zenekarral. Itt nincs kiemeltebb szerepe a gyönyörű dallamokat játszó fuvolának, mint a cintányér csengésének. Egyenrangú a monoton kürtzengés és a körtánc sokszínű lüktetése. Mindenki és minden a maga módján magasztalja az Urat.

Sokszor hallott kifogás, hogy „én nem énekelek, mert nincs jó hangom”. Vagy „én nem állok ki emberek elé beszélni, mert nem vagyok a szavak embere”. Érdekes, van az az alkoholszint, aminél ezek a hiányok már nem jelentkeznek…

Tudod mit: ugyanezt el tudod érni hangulatjavítók nélkül is. Amikor a Szentlélek tölt be örömmel, felszabadultsággal, hálával, akkor megszépül a csiszolatlan énekhang, gondolkodás nélkül jönnek a szavak, életre kelnek a lélektelen eszközök, és a dicsőítés csak árad és árad.

Nagy boldogság, amikor rajzzal, tánccal, énekkel, zenével, öleléssel vagy egy nemes cselekedettel utat engedsz mindannak a jónak, amit Isten benned rejtett el. És nagy felfedezés, amikor Isten olyan csatornákat nyit meg benned, amik korábban rejtve voltak.

Nos, lenne kedved ma becsatlakozni a mennyei kórusba olyan módon, ahogy eddig még nem próbáltad?

(Olasz Tímea)