2020.06.06.

Apostolok csel. 16,25–40

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.16.R%C3%9AF

Isten vezetése alatt

Ha volt eset, amikor Pálék homlokegyenest szembe mentek az emberi alaptermészettel, akkor ez az volt.

Elítéltként nem dühöngtek a méltánytalan bánásmód miatt, nem hangoztatták a maguk ártatlanságát, mint mások, hanem Istent dicsérték egész éjjel, az egész napi hercehurca után. Amikor kinyíltak a rácsok, nem futottak el, sőt, a többieket is benntartották. Nem utálták a keménykezű börtönőrt, se a díszes famíliáját, hanem megosztották velük az evangéliumot. Amikor szabadon elmehettek volna, ők tüntetőleg visszaültek a cellába, és várták, hogy hivatalos úton kapjanak eltávozást. Hallották a felszólítást, hogy hagyják el a várost, ők először mégis visszamentek Lídiáékhoz, bátorítani a testvéreket.

Pál és Szilász nem két rettenthetetlen vadnyugati hős volt, aki dacból se azt teszi, ami elvárható. Egyszerűen csak kizártak minden önző hangot, és egyedül Isten vezetésére bízták magukat. Arra az Istenre, aki nem fonaldarabkákat lát maga előtt, hanem a teljes szőttest.

Vannak helyzetek, amikor nagyon nehéz kizárni az emberi tényezőket, megfékezni az indulatokat, vagy elfeledkezni az önös érdekekről. Sokszor nem is sikerül teljességében. Amikor viszont igen, akkor hatalmas csodákat élhet át az ember.

(Olasz Tímea)