2020.06.08.

Apostolok csel. 17,1–15

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.17.R%C3%9AF

A mélység és a felszín

Érdekel a dolgok mélysége? Sokan megelégszenek a felszínnel, azzal, ami látnak, ami könnyen felfedezhető, megérthető és megemészthető. Pedig az igazi kincsek, titkok és összefüggések a mélységben tárulnak fel!

A béreai gyülekezet tagjai többre vágytak: nem csupán megismerni egy-két keresztyén alapigazságot, megragadni, hogy Jézus hatalmasabb, mint bárki, akit eddig megismerhettek, elhinni, hogy aki Őbenne hisz, annak örök élete van. Vágytak mélyebben megismerni Őt, megérteni, hogy miért kellett ilyen szörnyű kínhalállal meghalnia, s vajon miért engedte ezt a Mindenható Isten. Csakugyan Jézusban teljesedett be egy sereg ószövetségi prófécia? Tényleg Ő a megígért Messiás, sőt, az Isten Fia? De akkor hogyan juthatott el a golgotai keresztre? Nem csupán az érdekelte őket, hogy miért van szenvedés, hanem hogy a Megváltónak miért kellett szenvednie!

Érdekel-e, kedves Olvasóm, a bűnöd mélysége? S hogy Isten kegyelme és szeretete irántad még mélységesebb? Érdekel-e, hogy a keresztyénség az öröm vallása, s nem egy tilalomfaerdő ellenszenves világa? Tudod-e, hogy a béreaiakhoz hasonlóan te is kutathatod Isten Igéjét, amely egyre jobban meg fog nyílni előtted? Erre áll csak igazán, amit Urunk így ígért meg: „Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik!” (Mt 7,8)

(Somogyi László)