2020.06.13.

Apostolok csel. 19,1–10

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.19.R%C3%9AF

A Szentlélekről

Valaki azt mondta, csak kevés embert ismer, akiről sugárzik a hit békessége. Azt mondta róluk, hogy az különbözteti meg őket a többi templomba járó embertől, hogy ők nem hisznek Istenben, hanem Isten él bennük. Egyszerű megfogalmazás, de nagyon kifejező. Nem csak tárgya a hitüknek Isten, meg amit hozzá kapcsolnak (hogyan kell élni, ha Őt szeretném követni), hanem mély, életüket meghatározó kapcsolat van köztük és az Atya között.

A mai szakaszban folytatódik a tegnapi téma.

Létezik-e Szentlélek nélküli megtérés? Illetve mit ad hozzá hitünkhöz Krisztus Lelke? Pál kérdéséből kiderül, hogy ő hívőknek titulálja az efezusi tanítványokat. Pedig az apostol nem szokott jó modorból valótlan dolgokat mondani. Tehát a hit, az üdvösség valóban kizárólag Krisztus megváltó tettén nyugszik. Elhiszem-e, hogy amit Jézus tett, az elég ahhoz, hogy az Atya elfogadjon s gyermeke legyek? Ahhoz viszont, hogy a hitnek ereje legyen – pl. a bizonyságtételre -, szükség van a Szentlélekre.

Gondolkozz ma ezen: csak hiszek Istenben, vagy Lelke által Ő bennem él, meghatároz? Krisztus Lelke, jöjj légy Úr a szívemben!

(Tar Zoltán)