2020.06.12.

Apostolok csel. 18,23–28

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.18.R%C3%9AF

Tudás+bizalom

Amikor konfirmáltam, választanom kellett egy kérdés-feleletet a Heidelbergi Káté hitvallásából. Nézegettem (13 évesen), ráakadtam a 21. kérdésre: Mi az igaz hit? Gondoltam, ez elég lényegre törő… A válasz nem volt se túl hosszú, se túl rövid, így ez lett a vizsgakérdésem.

Mi tehát a keresztyén hit? „Nem csak az a bizonyos megismerés, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az Ő Igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszersmind az a szívbeli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért.”

A mai szakasz bizonyos értelemben a holnapi előszele. Szó van itt egy Apollós nevű zsidó emberről, aki tanítást kapott az Úr útjáról, de még csak János keresztségét ismerte. Hitünk összetettségét adja elénk ez az ember. Ismerete volt Apollósnak, Szentlélek általi bizalma még nem. Fontos része hitednek, amivel a „mit hiszel” kérdésre válaszolsz. De az is nagyon fontos, hogy ki által hiszel? Akkor válik személyessé a hit, ha nem csak elméleti lehetőségként tartod számon a bűnbocsánatot, örök életet, hanem Krisztus Lelke által személyes életed ajándékaként éled meg.

(Tar Zoltán)