2020.06.15.

Apostolok csel. 19,11–20

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.19.R%C3%9AF

Használ vagy használod?

Pál apostol efezusi tartózkodásából azt látjuk, hogy az evangélium életünk három területe ellen intéz kihívást.

Az első az okkultizmus területe. Szkéva főpap fiai Jézus nevét szinte babonás módon próbálják felhasználni ördögűzéseikhez. Felmerül a kérdés, hogy miben különbözik ez attól, hogy Pál ruháit ugyanígy, szinte babonás módon hordozták körbe, és attól emberek gyógyultak meg és szabadultak meg ördögöktől. A különbség óriási: Szkéva főpap fiai megpróbálták felhasználni Jézust saját mesterkedéseikhez, miközben Jézusról vajmi keveset tudtak, és még kevésbé akartak engedelmeskedni neki. Pál apostol ismerte Jézust, Neki adta az egész életét, alárendelte magát neki, ezért Isten vitte véghez a csodákat általa (11. v.).

Az efezusiak bűne ma is él. Ma is sokan próbálják Istent felhasználni varázslatokhoz, szellemidézésre, jövendőmondáshoz, miközben Ő mindezt határozottan megtiltotta (5Móz 18,9–14). Ha megadod magad Neki, csodákat munkál általad. Ha megpróbálod saját céljaidra felhasználni Őt, pórul fogsz járni. Ha valaha is megpróbálkoztál varázslással vagy hasonlóval, a legjobb, ha bűnbánattal Isten elé állsz, és határozottan megtagadod minden ilyen kapcsolatodat (18–19. v.).

(Weiner Zoltán)