2020.06.17.

Apostolok csel. 19,30–40

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.19.R%C3%9AF

Látszik-e benned Jézus?

Az evangélium végül az engedelmesség területén intéz hozzánk kihívást.

Meglepő, hogy a lázongást végül egy nem hívő politikus csendesíti le. Általa menekülnek meg Pál útitársai a tömeg kezéből. És mivel érvel Efezus jegyzője? Hogy ezek az emberek nem rabolták ki a templomainkat, és nem beszéltek tiszteletlenül az isteneinkről. (Pál apostol valóban azt hirdette, hogy Jézus az igazi Isten, nem Artemisz, de sosem beszélt tiszteletlenül a hallgatóival, nem sértegette vagy becsmérelte őket.)

Nagyon fontos kérdést intéz ez hozzánk, keresztyénekhez. Mi vajon milyenek vagyunk mások szemében? Mit látnak, ha ránk, az életünkre, a tetteinkre néznek? Ki tudják-e mondani azt, amit ez a jegyző: tisztességes ember, nem csal, lehet adni a szavára, segítőkész, udvarias? Igen, Isten valóban nem ezekért fogad el és bocsát meg nekünk, hanem Jézus érdeméért. Ha azonban Isten kegyelmére válaszul nem vesszük komolyan, hogy Ő szent életre hív, hogy Ő azt akarja, hogy minden embert egyformán szeressünk és tiszteljünk, akkor lejáratjuk Őt, és az emberek jogosan fogják elutasítani Azt, Akit hirdetünk.

Idézd fel magadban napközben minél többször Jézus szavait: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

(Weiner Zoltán)