2020.05.23.

Apostolok csel. 13,44–52

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.13.R%C3%9AF

Az irigység gátol

A következő szombaton már nagyon sokan jöttek hallgatni Pál tanítását. És hogyan reagáltak erre a zsidók? Féltékenyek, irigyek lettek. De miért? Mind ez idáig az volt a felfogás, hogy Isten a zsidók Istene, hiszen ők a kiválasztott nép, velük kötött szövetséget és nekik adta a törvényeket. Vagyis, Isten csak a zsidókat akarja üdvözíteni.

De az Ézsaiás 49,6-ban világossá tette Isten, hogy Jézus nem csak a zsidókért jött el a világba, nem csak őket akarja megmenteni, hanem minden embert, aki hisz benne. De Páléknak is fontos volt, hogy először a zsidóknak hirdessék az Evangéliumot. Ők azonban saját maguknak akarták ezt. De Isten akarata más volt, ennek a nem zsidók pedig nagyon örültek.

És itt is látható, ami tegnap, hogy Pál feladata csak az evangélium hirdetése. Hogy ki mit kezd ezzel, arra már nincs hatással. Minden egyes embernek saját magának kell eldöntenie, hogy amikor hallja a jó hírt, mit kezd vele. Elutasítja? Vagy utánajár, hogy igaz-e? Esetleg rögtön elhiszi? Netalán azt gondolja, hogy ez csak neki jár és a többiek ne is tudjanak róla?

Itt azt olvassuk, hogy Pált és Barnabást elűzték a városból a vallási vezetők. Jézus pedig azt mondja, hogy “Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” (Mt 5,11−12)

(Keleti Gábor)