2020.05.14.

Pál apostol második levele a thesszalonikaiakhoz

Aki nem dolgozik, ne is egyék! Bizonyára sokszor hallottad már ezt a közmondást, amely a második thesszalonikai levélben van leírva. Szükség volt erre a tanításra, mert némelyek arra számítottak, hogy Krisztus hamarosan visszajön, és éppen ezért úgy gondolták, hogy már nem érdemes semmibe belefogni. Ma is akadnak olyanok, akik úgy vélik Jézus visszajövetele kiszámítható és nagyon közel van, akkor meg minek tanulnának vagy dolgoznának. Pál figyelmeztet, hogy várakozni kell ugyan, de nem tétlenül!

Pál apostol korinthusi tartózkodása alatt 53 elején írta meg a sokat szenvedett thesszalonikai gyülekezetnek az első levelét, majd néhány hónap múlva az év végén, ezt a második levelet is, hogy tovább erősítse azokat, akik Krisztusban hisznek, tanítsa azokat, akik nem értik pontosan mit is jelent Jézus visszajövetele, és intse azokat, akik nem ragaszkodnak az eredeti tanításhoz.

Ezzel a három fejezettel – Pál szavait használva – erősíteni, tanítani és inteni akar Isten bennünket is.

2Thesszalonika 1,1–12

https://www.bible.com/hu/bible/920/2TH.1.R%C3%9AF

Üldözöttek

Sajnos napjainkban egyre csak növekszik az üldözött keresztyének száma a világban. Sokszor hallhatunk arról, hogy azoknak a keresztyéneknek, akiknek bántásokat, fenyegetéseket, támadásokat kell kiállniuk, csak erősödik a hitük.

Pontosan ezt írja le Pál a thesszalonikaiakról: hálás értük, bátorítja és dicséri őket, ahogyan az üldöztetésben kitartanak, növekedik a hitük s az egymás iránt való szeretetük. Példaként is állítja őket más gyülekezetek számára.

Velünk is előfordulhat, hogy a hitünk miatt bántás ér. Akár azok között is, akik a legközelebb állnak hozzánk, a családban, barátaink között vagy az iskolában csúfolódás tárgyaivá válhatunk, mert néhány dologban egész más értékrendet képviselünk, mint a többiek. Elbizonytalanít, megkeserít-e ez bennünket, vagy csak megerősíti a ragaszkodásunkat a mi Megváltónkhoz?

Vajon hogyan reagálnánk mi a thesszalonikaiak helyében? Növekedne-e a hitünk az üldöztetésben? Avagy megmaradna-e egyáltalán a hitünk? Pál a 6. és 7. versben azzal bátorítja a szenvedőket, hogy Isten igazságosan ítél, s enyhülést fog hozni számukra, „gyötrőiknek pedig gyötrelemmel” fizet.

(Steven és Lilla Jemmett)