2020.05.06.

2Sámuel 22,1–16

https://www.bible.com/hu/bible/920/2SA.22.R%C3%9AF

Beszorítva

Dávid egész életén át többször volt szorongattatott helyzetben. Vegyünk elő ezekből néhányat.

Trónra kerülése előtt hosszú ideig üldözte őt Saul. Volt eset, amikor már halálosan elfáradt, és belekeseredett ebbe az idegeket tépő élet-halál küzdelembe. Több „természetesen adódó” lehetőség is rendelkezésére állt, amikor jogos önvédelemből lerövidíthette volna ezt az időszakot, de nem élt vele, mert semmilyen áron nem akarta kivenni Isten kezéből ígéretének megvalósítását. Végig Istenhez kiáltott, és neki adott hálát a szabadulásért is.

Később királysága idején – bűnének következményeként – saját fia, Absolon elől kellett menekülnie, s bár ez időben rövidebb megpróbáltatás volt, szívében annál mélyebb sebet ejtett. De még ebben a kusza időszakban is Istenhez kiáltott, a tőle való függés, a belé vetett bizalom jellemezte Dávid lelkületét. (Zsolt 3)

A tegnap olvasott történet talán csak egy „villanás” volt, de annál nagyobb horderejű, és a szabadulás értékéből semmit sem von le. Bátor harcos volt, aki bizalmát nem önmagába, hanem Istenébe vetette.

Neked mi az első gondolatod, amikor szorult helyzetbe kerülsz? Kihez fordulsz segítségért?

(Sólyom Attila)