2020.04.25.

1Péter 4,7–11

https://www.bible.com/hu/bible/920/1PE.4.R%C3%9AF

Tudatos kapcsolat

Amikor Pál apostol a még fiatal Timóteust bízta meg az efézusi gyülekezet vezetésével, olyan szempontokat sorolt fel, melyekhez józanságra és mértékletességre volt szüksége (lásd. 1Tim 4,12–16). Péter a szolgálat és az imádság feltételeiként szintén olyasmiről ír, ami érzelmi túlfűtöttség helyett bölcsen átgondolt hozzáállást jelent. Krisztus követése elkötelezettséget kíván, az Atyával megélt közösség pedig tudatosságot. 

Ha Isten az alapján hozott volna döntést a megváltás kérdésében, hogy milyen érzéseket vált ki belőle az emberek viselkedése, akkor Jézus elkerülte volna a Földet. De egyszer és mindenkorra úgy döntött, hogy megmenti az emberiséget a pusztulástól, és Krisztus előtt is ez volt a cél, amikor megverve és véresen cipelte fel a keresztet a kivégzése helyszínére.

Ha hozol egy döntést Megváltód mellett, akkor az a legjobb, ha a kitartásban Róla veszel példát. Adj időt és lehetőséget Uradnak és magadnak is, hogy egyértelműen felismerd a kapott ajándékokat és képességeket. Mindezeket pedig annak tudatában használd, hogy az ehhez szükséges erőt Isten maga adta neked.

Legyél bölcs (másként fordítva mértékletes) és józan, hogy imádkozhass. Ha Istened méltónak tart az elhívásra, akkor legyél is olyan ember, aki őszinte odaszánással tölt időt Mestere közelségében.

(Nagy Tamás)