2020.04.16.

1Péter 1,22–2,3

https://www.bible.com/hu/bible/920/1PE.1.R%C3%9AF

Tisztítás és szeretet

Isten szentségéből és Jézus feltámadásából két dolog következik: egyrészt Péter azt írja: tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességre, tehát nekünk is tennünk kell azért, hogy Krisztus minél jobban kiábrázolódjék bennünk.

Hiszen, ha a szentségre törekszünk, akkor Jézus halála és feltámadása életünk, hitünk alapját jelenti. Másrészt ebből következik, hogy egymást is ilyen módon szerethetjük (mégpedig kitartóan és szívből), s erre éppen Istennek a földi viszonyok közé bocsátott, felkent (Messiás) Fia, Jézus Krisztus a bizonyítéka. Ő azt mondta, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett minket. Péter pedig azt hangsúlyozza, hogy mi sem romlandó, hanem romolhatatlan magból (hit) születtünk újjá, élő reménységre.

Nem csupán a földi viszonyok, egymás közti kapcsolatok a meghatározóak az életünkben, hanem azok, melyeket Krisztus alapozott meg. Az pedig nem elmúló, nem ideiglenes, nem rész szerinti, hanem örök és állandó. Nem romlandó és lebomló, hanem romolhatatlan. Mivel megízleltük, hogy jóságos az Úr. A lepke rászállt a kidobott, fonnyadó dinnyehéjra.

(Bölcsföldi András)