2020.04.13. Húsvét hétfő

Márk 16,9–20

https://www.bible.com/hu/bible/920/MRK.16.R%C3%9AF

Ne kételkedj!

A Bibliában legalább háromszor olvashatunk arról, hogy Jézus világosan kijelentette tanítványainak: szenvedni fog a bűnösök kezétől, ártatlanul kivégzik a kereszten, eltemetik, de három nap múlva feltámad. Annak ellenére, hogy ezt a figyelmeztetést megkapták, a tanítványok nem hittek Máriának, amikor az asszony visszatért hozzájuk azzal a hírrel, hogy Jézus él.

Később két tanítvány is találkozott Jézussal, és hazafelé Vele beszélgettek. Rögtön azután, hogy Jézus eltűnt a szemük elől, elmentek Jeruzsálembe, hogy beszámoljanak erről. Sajnos őket se vették komolyan. Itt nemcsak a tizenegy tanítványról volt szó, hanem az egész tanítványi körről, Jézus követőiről, nőkről és férfiakról, akik egy helyen gyűltek össze, hogy együtt szomorkodjanak és vigasztalódjanak. Miért nem bíztak Jézus szavában, aki már előre mindent elmondott nekik? Jó kérdés.

Vajon nekünk miért okoz gondot időnként elhinni és teljes szívvel elfogadni azt, amit Jézus ígér nekünk a Bibliában? Kérjük Őt, hogy bocsásson meg a hitetlenségünkért, és szabadítson meg a kételkedő gondolatoktól!

(Kirk Lederhaas)