2020.04.11. Nagyszombat

Márk 15,42–47

https://www.bible.com/hu/bible/920/MRK.15.R%C3%9AF

Vállalj kockázatot Jézusért!

Miért olvassuk azt Józsefről, hogy bátran ment be Pilátushoz elkérni Jézus testét? Nem tudhatta, hogyan reagál Pilátus erre a kérésre. A helytartó parancsot adhatott volna a megkorbácsolására vagy akár a megölésére is, amiért egy „bűnöző” testét szerette volna elvinni.

József tisztában volt vele, hogy tanácsbeli társai, Izráel legfelsőbb és legmegbecsültebb hatalmi szervének tagjai mindenkit mélyen megvetnek, aki Jézus mellé állt, vagy akár csak némi tiszteletet mutatott Iránta. Ezt szem előtt tartva is készen állt viselni az elutasítást és bármilyen más következményét a kedves tettének, amit Jézusért vállalt.

A mi életünkben is vannak olyan helyzetek, amikor lehetőségünk van kifejezni Jézus iránti szeretetünket azzal, hogy nem ijedünk meg a kockázatoktól és kiállunk Mellette, bármi történjék is. Te hajlandó lennél például az osztálytársaidnak beszélni arról, hogy a Biblia tanításában hiszel, és szereted Jézust, Isten drága Fiát, aki azért jött a földre, hogy bűneinket megváltva lehetőséget adjon egy új, örök életre?

(Kirk Lederhaas)