2020.05.27.

Apostolok csel. 14,19–28

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.14.R%C3%9AF

Erő és növekedés

Amint az előző napokban láttuk, Isten kaput nyit Pálék előtt, hiszen sokan hittel reagálnak az evangéliumra. Azt is láttuk azonban, hogy nem diadalmenetről beszélhetünk, mivel sok lelki és fizikai támadáson, atrocitáson mentek keresztül. Itt azt a meghökkentő leírást olvassuk, hogy megkövezés után Pált már halottnak hitték. Ezek után Isten kegyelméből lábra áll és nem azon van, hogy minél messzebb elkerülje azt a helyet, ahol így az életére törtek, hanem „visszament a városba”.

Helytállni, küldetésben lenni botütések, megkövezés után, szidalmak vagy káromlás közepette. Nehéz. És biztos nehéz újra visszamenni és folytatni a rábízott munkát. Mégis Isten újra és újra visszaigazolja: emberek tömegei térnek meg, jutnak hitre és csatlakoznak a gyülekezethez. Ki kell fizetni az árát az ébredésnek.

A 21. verstől azt látjuk, amint a vetés szárba szökken, gyülekezetek alakulnak, meglevő gyülekezetekben új vezetőket avatnak, Isten országa növekszik. Van miről beszámolni otthon: elsősorban nem a botütésekről és a szidalmakról, hanem arról, amint Isten valóra vált egy álmot, egy látást, hogy a pogányok tömegei hitre jutnak.

(Liptai Gábor)