Bejegyzések tőle Mihalkovics Zsófia

2020.06.12.

Apostolok csel. 18,23–28 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.18.R%C3%9AF Tudás+bizalom Amikor konfirmáltam, választanom kellett egy kérdés-feleletet a Heidelbergi Káté hitvallásából. Nézegettem (13 évesen), ráakadtam a 21. kérdésre: Mi az igaz hit? Gondoltam, ez elég lényegre törő… A válasz nem volt se túl hosszú, se túl rövid, így ez lett a vizsgakérdésem. Mi tehát a keresztyén hit? „Nem csak az a […]

2020.06.11.

Apostolok csel. 18,12–22 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.18.R%C3%9AF Lincs-hangulat Talán furcsa, hogy a Bibliában többször is olyan erős indulatokról számol be a szerző (itt: Lukács), ami lincselésbe torkollik. Így, történetként olvasva, ami valahol távol, réges-régen esett meg, nem tűnik olyan keménynek, de ha beleképzelem magam az akkori, ottani emberek helyébe, akkor elég brutális. Ezekben a történetekben nem egy pofonról […]

25 éves a Szentírás Szövetség – Jubileumi hírlevél

Kedves Testvérek! A kényszerű karantén egyik áldása volt számunkra, hogy végre sikerült időt szánnunk erre a jubileumi hírlevélre. Igyekeztünk benne megszólaltatni többeket az elmúlt 25 évből, akik szolgáltak velünk, vagy valamilyen áldást tapasztaltak a Szentírás Szövetség szolgálata nyomán. Istennek legyen hála mindezért! Mindezt Ő tette lehetővé, és Benne bízunk, hogy folytatja az itteni munkát rajtunk […]

2020.06.10.

Apostolok csel. 18,1–11 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.18.R%C3%9AF Mi lesz velem? Új helyre költözni, új iskolába, osztályba kerülni egyszerre izgalmas és bizonytalan, talán még rémisztő is. Elfogadnak-e? Lesznek-e majd az új helyen is barátaim, lesz-e esetleg olyan keresztyén, akivel szoros, testvéri viszonyba kerülhetek? Pál szolgálatában másfél év soknak tekinthető egy helyen. Korinthusban ennyit volt, aminek oka Isten megelőző ígérete: […]

2020.06.09.

Apostolok csel. 17,16–34 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.17.R%C3%9AF Háborog-e a lelked? Az ókori Athén a kultúra, a műveltség, a szórakozás és a jólét városa volt. Pál hasonlóan érezhette magát, mint amikor manapság egy-egy nyugati nagyvárosban sétálgat az ember. Pezseg és vibrál az élet, villóznak a fények, a lehetőségek garmadája veszi körül a járókelőt. Pál lelke mégis háborog –, de […]

2020.06.08.

Apostolok csel. 17,1–15 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.17.R%C3%9AF A mélység és a felszín Érdekel a dolgok mélysége? Sokan megelégszenek a felszínnel, azzal, ami látnak, ami könnyen felfedezhető, megérthető és megemészthető. Pedig az igazi kincsek, titkok és összefüggések a mélységben tárulnak fel! A béreai gyülekezet tagjai többre vágytak: nem csupán megismerni egy-két keresztyén alapigazságot, megragadni, hogy Jézus hatalmasabb, mint bárki, […]

2020.06.07.

Zsoltárok 145 https://www.bible.com/hu/bible/920/PSA.145.R%C3%9AF Mennyit ér, ami könnyen jön? Manapság megszoktuk, hogy könnyen teljesülnek a kívánságaink: néhány gombnyomás, egy-két klikkelés és indul a megrendelés, a játék, a szolgáltatás, vagy akár egy új kapcsolat. De vajon hova vezet mindez? Netán oda, hogy a küzdelem nélküli kiszolgálás természetessé válik? S közben talán Isten is egy sajátos „szolgáltatóvá” zsugorodik […]

2020.06.06.

Apostolok csel. 16,25–40 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.16.R%C3%9AF Isten vezetése alatt Ha volt eset, amikor Pálék homlokegyenest szembe mentek az emberi alaptermészettel, akkor ez az volt. Elítéltként nem dühöngtek a méltánytalan bánásmód miatt, nem hangoztatták a maguk ártatlanságát, mint mások, hanem Istent dicsérték egész éjjel, az egész napi hercehurca után. Amikor kinyíltak a rácsok, nem futottak el, sőt, a […]

2020.06.05.

Apostolok csel. 16,11–24 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.16.R%C3%9AF Könnyű eset, nehéz eset Pálék Filippibe érve első körben csendes folyópartra kerültek, imádkozó asszonyok közé, akik fogékonyak voltak az Igére. Csak ki kellett nyitniuk a szájukat, és lett megtérő is, gyülekezeti terem is. Következő körben egy jövendőmondó szolgálólányt kaptak ki, aki mindenütt a nyomukban járt, és akit túl kell kiabálniuk, ha […]

2020.06.04.

Apostolok csel. 16,1–10 https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.16.R%C3%9AF Stop! Milyen már az, amikor Isten Lelke nem engedi, hogy hirdessék az Igét! Hát nem az a cél, hogy terjedjen az evangélium és az emberek megmeneküljenek a kárhozattól? Isten nem a káosz ura. Az Ő tervében mindennek megvan a maga helye, ideje és módja. Valamikor evangélium folyik a csapból is, máskor […]