2020.05.31. Pünkösd

Efezus 1,3–14

https://www.bible.com/hu/bible/920/EPH.1.R%C3%9AF

A mennyei világ kincsei

Szeretjük az áldást. Jól esik, amikor sikerek érnek, szerető emberek vesznek körül, elrendeződnek a problémák, vagy váratlanul pénzt találunk egy régi nadrágunk zsebében.

Viszont Pál itt másfajta áldásokról beszél. Nem néhány szívmelengető pillanatról vagy szerencsés véletlenről. Az Atya „…megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban”. (3. v.) 

Képzelj magad elé egy mennyei kincstárt, aminek tárva-nyitva van az ajtaja! Sehol egy őr, nincs kapukód, se embert próbáló akadályok. Odabent csupa felbecsülhetetlen értékű dolog van: kiválasztottság, feddhetetlenség, istenfiúság, kegyelem, megváltás, bűnbocsánat, Isten akaratának titka és kijelentései, örökség, reménység.

Talán arannyal, drágakövekkel megrakott ládáknak jobban örülnél. De nézd csak meg, hová juttatja a gazdagság, a hatalom, a hírnév az emberek nagy részét!

Olvasd át újra a mai igerészünket, és keresd meg azt a mennyei kincset, amit most szívesen kihoznál abból a kincstárból! Krisztusban ez már a tied. Élj bátran vele, vedd használatba, és magasztald az Atyát, aki annyira szeret, hogy megosztja veled mindezt.

(Olasz Tímea)

2020.05.30.

Apostolok csel. 15,12–21

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.15.R%C3%9AF

Mission impossible

„…elbeszélték, milyen nagy jeleket és csodákat tett általuk Isten a pogányok között.” (12. v.)

Érdemes egy kicsit elidőzni ezen. Ha te állnál ott az apostolok előtt, miről számolhatnál be? Te mivel töltötted a mögötted álló hetet, hónapot? Mit végzett el Isten általad ebben a világban? Volt, akihez te vitted el a megváltás örömhírét? Volt gyászoló, szomorkodó, akit te vigasztaltál meg? Voltak jelek és csodák, amiket Isten rajtad keresztül mutatott?

Pálnak és Barnabásnak jócskán volt mit mesélnie. Igaz, ők főállásban tolták a missziót. És igen, az egy másfajta korszak is volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mi, átlagemberek ne lehetnénk ugyanolyan áldott eszközei az Úrnak, mint ezek a sokat emlegetett férfiak voltak. Ha leülnénk egy tea mellé, tudnék neked csodás dolgokat mesélni Isten munkájáról, amiket én magam tapasztaltam. Valamikor csak épp jókor voltam jó helyen, máskor meg én kértem, hogy hadd lehessek részese egy ilyennek.

Isten nem változott meg az évszázadok alatt. Még mindig keresi azokat, akik készek rá, hogy bemutassák Őt a világnak. Ez a mai feladat. Persze, csak ha vállalod…

(Olasz Tímea)

2020.05.29.

Apostolok csel. 15,6–11

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.15.R%C3%9AF

Csak Jézus

Amikor az apostoli gyűlés összeült, az egyértelmű volt, hogy Jézus a megváltó. Mindössze a régi rend hívei úgy tartották, hogy a Jézushoz való eljutásig van még egy lépcsőfok, ez pedig a zsidóvá válás, a törvények megtartása. Mint ahogy egyetemista is csak az lehet, aki érettségi vizsgát tett.

Mondhatni, már így is jó fejek voltak, hiszen a zsidó hagyományok szerint pogányokkal ők semmiféle közösséget nem vállalhattak volna. De valójában nem értették, mint ahogy sok ember ma sem érti: Jézushoz feltételek nélkül el lehet jutni. Ő szívesen töltött időt gyerekekkel, vámszedőkkel, pogányokkal, még a prostituáltak sorsa is érdekelte, egyedül a képmutatókat viselte nehezen. Mert az Isten Fiának szemében egyetlen emberfajta létezik: olyan, akinek szüksége van szabadításra.

Ma sem kell „jónak” lenni ahhoz, hogy Ő törődjön velünk. Nem kell áldozatokat hozni vagy vallásos teszteknek megfelelni. Ha szabadulásra van szükségünk, Jézus egyetlen imányi távolságra van tőlünk.

Nem is értem, miért nem élünk gyakrabban ezzel a kiváltsággal…

(Olasz Tímea)

2020.05.28.

Apostolok csel. 15,1–5

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.15.R%C3%9AF

Széllel szemben

Amikor Jézus eljött a földre, a feje tetejére állította a világot. Új alapokra helyezte az Istennel való kapcsolatot, a bűnrendezést, a megváltást. Elhozta a kegyelem idejét, a szabadulás napját. És ez sokaknál kiverte a biztosítékot. Ő elment, a tanítványok maradtak – és a botrányok is.

Egyedüli megtértként világítani egy ateista, vagy épp „vallásos” környezetben sosem volt egyszerű. Sok vita, meg nem értés, felháborodás jár vele. Van, hogy éveken át kell széllel szemben menni, krisztusi indulattal fordulva azokhoz, akik foggal-körömmel ragaszkodnak a maguk igazához. A jó hír az, hogy ha magad vagy is, nem vagy egyedül. Te csak kövesd Pálék példáját: Jézus tanításait, a Szentlélek utasításait, az Atya akaratát tartsd a legfontosabbnak! Vedd észre az áldásokat, amik a szolgálataidat szegélyezik, és oszd meg másokkal is! Keresd a támogató testvéri közösséget, ahol megértenek, bátorítanak, feltöltenek! 

És ne feledd: Isten bármikor megfordíthatja a szélirányt…

(Olasz Tímea)

2020.05.27.

Apostolok csel. 14,19–28

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.14.R%C3%9AF

Erő és növekedés

Amint az előző napokban láttuk, Isten kaput nyit Pálék előtt, hiszen sokan hittel reagálnak az evangéliumra. Azt is láttuk azonban, hogy nem diadalmenetről beszélhetünk, mivel sok lelki és fizikai támadáson, atrocitáson mentek keresztül. Itt azt a meghökkentő leírást olvassuk, hogy megkövezés után Pált már halottnak hitték. Ezek után Isten kegyelméből lábra áll és nem azon van, hogy minél messzebb elkerülje azt a helyet, ahol így az életére törtek, hanem „visszament a városba”.

Helytállni, küldetésben lenni botütések, megkövezés után, szidalmak vagy káromlás közepette. Nehéz. És biztos nehéz újra visszamenni és folytatni a rábízott munkát. Mégis Isten újra és újra visszaigazolja: emberek tömegei térnek meg, jutnak hitre és csatlakoznak a gyülekezethez. Ki kell fizetni az árát az ébredésnek.

A 21. verstől azt látjuk, amint a vetés szárba szökken, gyülekezetek alakulnak, meglevő gyülekezetekben új vezetőket avatnak, Isten országa növekszik. Van miről beszámolni otthon: elsősorban nem a botütésekről és a szidalmakról, hanem arról, amint Isten valóra vált egy álmot, egy látást, hogy a pogányok tömegei hitre jutnak.

(Liptai Gábor)

2020.05.26.

Apostolok csel. 14,8–18

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.14.R%C3%9AF

Erő és magyarázatok

Az ember mindig keresi a magyarázatot a természetfelettire, és ebben a keresésben sokszor eltévedhet. A nehezen érthető események sorát próbáljuk beilleszteni az általunk ismert rendszerekbe és ott találni magyarázatot. Így tettek a lisztrai emberek is.

  1. Isten ereje vs. istenek ereje. Talán észrevetted, hogy vannak, akik előbb vetik bizalmukat horoszkópokba, különféle jóslatokba, vagy adják meg magukat a „végzetnek”, minthogy elismerjék Isten uralmát.
  2. Isten ereje vs. emberek nagysága. És vannak a racionalisták, akik semmilyen transzcendens felé nem nyitottak, így amikor ők magyarázatokat keresnek, akkor vagy véletlenekben, vagy emberi manipulációkban vélik megtalálni a megoldást. Ők azok, akik megdicsérnek példás életedért ahelyett, hogy Istent látnák cselekvéseid gyújtópontjában. Talán megkísért ilyenkor, hogy learasd a dicséretet, és bizonyságtételed kimerülhet egyfajta „jóemberkedésben”.

Egyben biztosak lehetünk, Isten nem mond le senkiről, bármilyen neveltetéssel vagy háttérrel bír is. Mutass Rá, dicsérd Őt, és ne tagadd le, amit Vele átéltél.

(Liptai Gábor)

2020.05.25.

Apostolok csel. 14,1–7

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.14.R%C3%9AF

Erők ütközése

Az evangélium falakon hatol át, de meghasonlást okoz. Vannak, akik erős hitre jutnak és Krisztus győzelmet arat az életükben, és mindeközben vannak, akikben a feszültség, a felháborodás és a konok, kérlelhetetlen hitetlenség erősödik és gyűlöletes cselekvésbe csap át. Ébredés, átütő erő és extrém támadások, üldözések: a kettő együtt van jelen, nem csupán Pál apostol idejében, de napjainkban is. Erők ütköznek össze és az összeütközés nyomai tapasztalhatók.

Mégis légy kitartó a bizonyságtételben és élj Isten vezetésében akkor is, ha időnként durva vagy bántó reakciókat tapasztalsz, de kérj vezetést Tőle, hogy megmutassa meddig tart küldetésed (6–7. v.).

 

„Egy nap mindent újjá teszel, Jézus

Egy nap minden sebünk beforr.

A régiek mind eltűnnek ott, nincs több könny.

 

Ott majd minden értelmet nyer, Jézus

Minden kérdés választ talál.

Gyötrő érzés nem kínoz már, nincs félelem.

 

Együtt mind, ott a Mennyben

Egész lényünk az öröm járja át.

Köztünk áll majd Jézus

És harsogjuk a győzelem dalát!”

(Liptai Gábor)

2020.05.24.

Zsoltárok 131

https://www.bible.com/hu/bible/920/PSA.131.R%C3%9AF

Mire vágysz?

Ez egy nagyon rövid zsoltár, de egyszerre tartalmaz egy frankó ígéretet (némileg rejtve), és egy nagyon fontos figyelmeztetést. De miről is van szó?

Dávid azt írja itt, hogy nem fuvalkodik fel a szíve. Mit jelent ez? Hogy nem vágyik túl nagy és elérhetetlen dolgokra? Mik lehettek azok? Mik azok a te életedben? És most nem feltétlenül arra gondolok, hogy olyan srácot/leányzót néztél ki, aki „nem a te súlycsoportod”. Vágyakozhatunk olyan dolgokra, amik éppen ebben az élethelyzetünkben nem aktuálisak, vagy pedig olyanra, amihez nincsenek meg az adottságaink. Mégis, nagyon nehéz a saját szívünknek nemet mondani, csitítani, lejegelni. Egyáltalán, miért van erre szükség? Rossz dolog célokat kitűzni és hajtani rájuk? Nem. Viszont életkérdés, honnan jönnek ezek a célok. Mi tűzzük ki őket vagy Isten? A különbség (szó szerint) ég és föld.

Miért nem csitítjuk tehát a szívünket, és miért nem keressük az Isten szerinti célokat? Mert azoknak gyakran (mindig?) ára van. A kényelmünk, a testi örömeink, a szórakozásaink. Az álmaink?

„Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.” (Zsid 12,1–2)

Bízzál Istenben! Ha nehéz célok felé vezet is, mindig megéri a végén.

(Ruth Russel)

2020.05.23.

Apostolok csel. 13,44–52

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.13.R%C3%9AF

Az irigység gátol

A következő szombaton már nagyon sokan jöttek hallgatni Pál tanítását. És hogyan reagáltak erre a zsidók? Féltékenyek, irigyek lettek. De miért? Mind ez idáig az volt a felfogás, hogy Isten a zsidók Istene, hiszen ők a kiválasztott nép, velük kötött szövetséget és nekik adta a törvényeket. Vagyis, Isten csak a zsidókat akarja üdvözíteni.

De az Ézsaiás 49,6-ban világossá tette Isten, hogy Jézus nem csak a zsidókért jött el a világba, nem csak őket akarja megmenteni, hanem minden embert, aki hisz benne. De Páléknak is fontos volt, hogy először a zsidóknak hirdessék az Evangéliumot. Ők azonban saját maguknak akarták ezt. De Isten akarata más volt, ennek a nem zsidók pedig nagyon örültek.

És itt is látható, ami tegnap, hogy Pál feladata csak az evangélium hirdetése. Hogy ki mit kezd ezzel, arra már nincs hatással. Minden egyes embernek saját magának kell eldöntenie, hogy amikor hallja a jó hírt, mit kezd vele. Elutasítja? Vagy utánajár, hogy igaz-e? Esetleg rögtön elhiszi? Netalán azt gondolja, hogy ez csak neki jár és a többiek ne is tudjanak róla?

Itt azt olvassuk, hogy Pált és Barnabást elűzték a városból a vallási vezetők. Jézus pedig azt mondja, hogy “Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” (Mt 5,11−12)

(Keleti Gábor)

2020.05.22.

Apostolok csel. 13,26–43

https://www.bible.com/hu/bible/920/ACT.13.R%C3%9AF

Az evangélium

Pál folytatja. Rámutat arra, hogy amit minden szombaton felolvasnak a zsinagógában, a próféták üzenetét a Messiásról, az Jézusban beteljesedett. Ugye, ez abban az időben volt, amikor még voltak szemtanúk is, akik látták Jézust az életében és aztán feltámadt állapotában is. Tehát sokkal egyértelműbb volt a helyzet, mint manapság, amikor „csak” a Bibliában olvashatunk erről.

Pál elmondja az ott lévőknek, hogy Jézus a megígért Messiás, aki eljött, bűntelen volt, meghalt, majd Isten feltámasztotta, hogy megszabadítsa a népét a bűnből, amiből a törvények nem tudták. Ez egy nagyon erős üzenet, Pál itt minden köntörfalazás és mellébeszélés nélkül, egyértelműen kimondja, hogy mi az igazság. Fontos látni, hogy az ő dolguk csak ennyi volt, hogy ezt ott elmondják. Hogy utána mi történik, az már Isten munkája.

Ahogy nekünk is “csak” az a feladatunk, hogy minden helyzetben, amikor alkalom van rá, hirdessük egyértelműen és egyszerűen a jó hírt, az igazságot. Hogy ezzel mit kezd az, aki hallja, az már Isten munkája. Itt azt látjuk, hogy amikor Pálék kimentek a zsinagógából, hívták őket, hogy a következő szombaton is tanítsanak, illetve sokan követni kezdték őket. Pálék nem erőszakoskodtak, csak elmondták. Ez a mi feladatunk is.

(Keleti Gábor)